Mục tiêu chuyên trang

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập, ngoài việc nâng cao chất lượng những nhu cầu dân sinh cơ bản như ăn, mặc và đi lại, nhà ở cũng là vấn đề đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Với đà phát triển đó, nhà chung cư đang và sẽ trở thành một xu hướng tất yếu cho người dân đang sinh sống tại khu vực thành phố. Vì thế, việc quản lý chung cư hiệu quả là yếu tố then chốt góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân cũng như tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư cho lĩnh vực này.

Mục đích

Trên cơ sở tích lũy những kinh nghiệm quản lý và học hỏi, chọn lọc các tiêu chuẩn, quy trình quản lý chung cư hiện đại để áp dụng tại môi trường Việt Nam, PMC nỗ lực góp phần vào việc tăng cường sự phối hợp giữa cư dân, Ban quản trị và chủ đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo sự minh bạch, nhất quán trong quản lý chung cư và nâng cao hơn nữa giá trị căn hộ theo thời gian.

Mục tiêu

Để đạt được mục đích đó, chúng tôi xây dựng chuyên trang về quản lý chung cư nhằm:

Chia sẻ, cập nhật đầy đủ các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý chung cư.

Tư vấn, hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn về các hoạt động hàng ngày trong công tác quản lý chung cư.

Giải đáp các thắc mắc của cư dân về những vấn đề phát sinh có liên quan.

Cung cấp các địa chỉ liên kết đến các văn bản pháp luật của các cơ quản quản lý nhà nước.

© 2021 PMC. All Rights Reserved.