Danh mục bảo hiểm

Có ba loại hình bảo hiểm đối với nhà chung cư:

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng còn được gọi là “Bảo hiểm rủi ro cho bên thứ ba”. Loại hình bảo hiểm này nhằm bồi thường cho các chi phí pháp lý đối với người được bảo hiểm, chẳng hạn như thương tích hoặc thương vong xảy ra cho bên thứ ba (và nhân viên của mình) do sơ suất trong quá trình quản lý tòa nhà.

Vì lợi ích của mình, chủ sở hữu, Ban quản trị và Công ty quản lý nên mua loại bảo hiểm này để giảm bớt trách nhiệm do chi phí bồi thường rất cao phát sinh từ sơ suất trong quản lý.

Bảo hiểm bồi thường cho nhân viên còn được gọi là “Bảo hiểm bồi thường cho công nhân”. Nếu nhân viên tham gia vào công tác quản lý tòa nhà, người sử dụng lao động (chẳng hạn như: Ban quản trị hoặc Giám đốc công ty quản lý) phải mua các chính sách bảo hiểm để bồi thường cho nhân viên gặp tai nạn, tử vong trong quá trình làm việc.

Bảo hiểm rủi ro cho tài sản còn được gọi là “Bảo hiểm tài sản”. Đây là loại bảo hiểm không bắt buộc; khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại cho tài sản chung của tòa nhà do hỏa hoạn hoặc các rủi ro khác, nếu các tổn thất này nằm trong chính sách bảo hiểm, người được bảo hiểm sẽ được nhận bồi thường từ các công ty bảo hiểm. Các rủi ro trên có thể bao gồm:

Cháy, sét, nổ;

Máy bay rơi;

Gây rối, đình công, bế xưởng;

Thiệt hại do hành động ác ý;

Động đất hay núi lửa phun;

Giông, bão, lụt;

Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước;

Đâm va do xe cộ hay súc vật.

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.