Danh mục hồ sơ cấp phép an toàn PCCC

Danh mục hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  2. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC công trình
  3. Giấy chứng nhận nghiệm thu hệ thống PCCC.
  4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC
  5. Kiểm định phương tiện phòng cháy.
  6. Biên bản kiểm tra thi công hệ thống PCCC
  7. Bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy
  8. Biên bản Kiểm tra nghiệm thu về Hệ thống PCCC công trình
  9. Biên bản Kiểm tra xác nhận điều kiện về PCCC công trình
  10. Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.