Thủ tục kinh doanh phòng tập

Xin cấp giấy chứng nhận

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh phòng tập bao gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định (tham khảo điều kiện tại Thông tư 02/2011/TT/BVHTTDL) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (01 bản, không mẫu)
 • Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh với nội dung: có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động; có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao; có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch địa phương

3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan tham gia. Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao

Theo Luật TDTT, Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

 • Có đủ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

1. Theo Nghị định 112/2007/ND – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật TDTT, địa điểm hoạt động môn thể dục thể hình phải đảm bảo điều kiện sau:

 • Địa điểm tập luyện môn thể dục thể hình phải có mái che, diện tích từ 60m2 trở lên; khoảng cách giữa các thiết bị tập luyện thể dục thể hình từ 1m trở lên;
 • Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không biến dạng;
 • Có hệ thống chiếu sáng độ rọi từ 150Lux trở lên;
 • Có hệ thống thông gió đảm bảo thông thoáng;
 • Có âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 90dBA;
 • Có tủ thuốc sơ cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, vệ sinh, để xe;
 • Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện, không hút thuốc, uống rượu, bia;
 • Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định.

2. Trang thiết bị tập luyện phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tập luyện của người tập, không gây nguy hiểm, không gây các biến đổi không tốt cho sự phát triển của cơ thể người tập.

(Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cung cấp tại cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình tham khảo tại Phụ lục kèm theo Thủ tục này)

Điều kiện về nhân viên chuyên môn

Theo thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT. Trình độ chuyên môn của cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chuẩn sau đây:

 • Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;
 • Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;
 • Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.
 • Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.