Chương trình kiểm tra

Chương trình kiểm tra an toàn là một chương trình tự nguyện dành cho cư dân trong mỗi tòa nhà chung cư.

Đây là một chương trình nhằm đảo bảo tính an toàn cho chung cư thông qua thanh kiểm tra các vấn đề như vật liệu bên ngoài, tính ổn định của kết cấu và hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy của tòa nhà.

Chương trình kêu gọi sự hợp tác sự hợp tác của những chủ sở hữu căn hộ trong việc cho phép các chuyên gia kỹ thuật thanh kiểm tra toàn bộ tòa nhà phù hợp với các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành, các chuyên gia kỹ thuật sẽ gửi các bản báo cáo lên Sở Xây dựng để kiểm nghiệm.

Sau khi hoàn tất việc theo dõi và sửa chữa tòa nhà, Sở Xây dựng sẽ gửi thư xác nhận cho tòa nhà và cư dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.