Thủ tục cho người nước ngoài thuê nhà

Điều kiện của người cho thuê

Việc cho cá nhân người Việt Kiều, người nước ngoài hay công ty nước ngoài thuê nhà để ở, làm văn phòng… là một hoạt động kinh doanh và phải tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Việc thuê và cho thuê phải được lập thành hợp đồng; hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng, chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thủ tục khai báo

Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê nhà, chủ nhà phải làm thủ tục khai báo tạm trú cho người thuê nhà tại cơ quan Công an địa phương.

Nội dung khai báo như sau:

 • Xuất trình hộ chiếu, tờ khai xuất nhập cảnh, chứng nhận tạm trú và thị thực (nếu thuộc diện có thị thực);
 • Khai vào bản khai tạm trú theo mẫu;
 • Lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú và nộp tại Công an phường xã sở tại và thông báo số lượng người nước ngoài tạm trú cho Công an phường, xã sở tại biết;
 • Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú cùng danh sách người nước ngoài tạm trú để xuất trình khi có yêu cầu.

Thuế

Hộ cá thể khi hoạt động kinh doanh phải kê khai nộp các loại thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Mức thuế suất thuế môn bài phải nộp căn cứ vào số vốn đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng là 10%. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân (Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền công, thù lao).

Biểu thuế thu nhập đối với cá nhân cư trú:

 • Đến 5 triệu/tháng: 5%;
 • Trên 5 triệu – 10 triệu: 10%;
 • Trên 10 triệu – 18 triệu: 15%;
 • Trên 18 triệu – 32 triệu: 20%;
 • Trên 32 triệu – 52 triệu: 25%;
 • Trên 52 triệu – 80 triệu: 30%;
 • Trên 80 triệu: 35%.

Điều kiện nhà cho thuê

 • Có địa chỉ cụ thể, nằm ngoài khu vực an ninh, quốc phòng;
 • Riêng biệt (không cùng chung căn hộ hoặc cùng chung cửa đi với căn hộ khác)
 • An toàn về cấu trúc, xây dựng (Có Giấy phép Xây dựng hoặc nhà kiên cố có tầng, hoặc gác lửng, căn hộ chung cư không cần)
 • Bảo đảm điều kiện an ninh – trật tự (do Phòng ANTT – HC cấp Quận cấp)
 • Bảo đảm Phòng Cháy & chữa cháy (do Sở Cảnh Sát PCCC Tỉnh, Thành phố hoặc Phòng Cảnh sát PCCC cấp Quận cấp)
 • Không có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.