Phần dốc chung cư

Việc bảo trì, sửa chữa phần dốc trong chung cư không đúng cách có thể gây ra những nguy hiểm khó lường cho cư dân.

Nếu phần dốc hoặc tường bao không được thường xuyên bảo trì sẽ dẫn đến tình trạng xuống cấp gây thương tích cho người và thiệt hại về tài sản.

Các chủ sở hữu căn hộ phải chịu trách nhiệm về phí bảo trì phần tường bao trong phạm vi căn hộ của mình cũng như chịu trách nhiệm về phần tường bao trong vực tài sản cho thuê tùy thuộc vào các điều khoản cho thuê giữa chủ căn hộ và khách thuê thuê.

Chủ căn hộ nên kiểm tra các hợp đồng cho thuê một cách cẩn thận để xác định mức độ trách nhiệm của mình trong việc bảo trì và sửa chữa các khu vực tài sản của mình. Nếu còn nghi ngờ, chủ sở hữu nên tham vấn luật sư hoặc công ty quản lý để được tư vấn kỹ lưỡng.

Công ty quản lý sẽ chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, bảo trì phần dốc hoặc tường bao của các căn hộ trong chung cư.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.