Đấu thầu – mua sắm

Không chỉ tuân theo các quy luật khách quan của nền kinh tế như quy luật cung – cầu, quy luật giá cả – giá trị, đấu thầu còn là hình thức giúp cho việc mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ trong công tác quản lý chung cư trở nên minh bạch nhất.

Thông qua hoạt động đấu thầu, Ban quản trị cũng như công ty quản lý chung cư có nhiều cơ hội để lựa chọn những nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất – tương xứng với giá trị của ngân sách mà cư dân đã bỏ ra.

Với mục đích quản lý việc chi tiêu, sử dụng các nguồn tiền một cách có hiệu quả, nhà nước đã ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến quy trình đấu thầu. Do đó Ban quản trị cũng như Công ty quản lý cần tuân thủ các quy trình này để đảm bảo công khai, công bằng, hiệu quả và thông qua tính cạnh tranh trong các hoạt động mua sắm bằng nguồn tài chính chung của khu chung cư đó.

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.