Thang máy

Một hệ thống thang máy hoạt động tốt sẽ mang đến sự tin tưởng và thuận tiện cho cư dân trong tòa nhà.

Công ty quản lý sẽ chịu trách nhiệm làm việc với nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Kiểm tra, làm sạch, tra dầu định kỳ hàng tháng;
  • Kiểm tra độ an toàn của thiết bị theo thời gian quy định;
  • Kiểm tra tải trọng tối đa, vượt tải và phanh theo thời gian quy định.

Nhà thầu thang máy sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì dựa trên các điều khoản hợp đồng. Để tránh vi phạm pháp luật, công ty quản lý chung cư sẽ hỗ trợ, giám sát các nhà thầu trong việc đảm bảo rằng thang máy đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bằng cách:

  • Tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ bảo trì;
  • Đảm bảo an toàn bằng cách đặt các biển cảnh bảo cho cư dân trong quá trình bảo trì;
  • Lưu trữ các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Trong quá trình vận hành hệ thống thang máy, bộ phận bảo trì chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, kiểm tra rủi ro hàng ngày để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách trơn tru và thực hiện công tác cứu nạn nếu có sự cố xảy ra. Công ty quản lý phải báo cáo ngay cho nhà thầu thang máy khi có các dấu hiệu bất thường và công ty bảo hiểm bằng văn bản khi xảy ra tai nạn.

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.