An toàn PCCC

Các tòa nhà chung cư cao tầng là nơi tập trung số lượng lớn người cư ngụ. Nếu hỏa hoạn xảy ra, ngọn lửa sẽ dễ dàng lây lan đến toàn bộ tòa nhà dẫn đến hậu quả rất nặng nề. Để bảo vệ cuộc sống và tài sản của gia đình mình, mỗi người trong cộng đồng phải có ý thức, trách nhiệm ngăn ngừa hỏa hoạn.

Với vai trò của công ty quản lý, hiệu quả của các biện pháp phòng cháy chữa cháy phù thuộc rất nhiều vào việc ngăn ngừa và vận hành trang thiết bị chữa cháy trong chung cư. Chính vì vậy, nhân viên quản lý có trách nhiệm:

  • Kiểm tra thường xuyên các thiết bị phòng cháy chữa cháy và sửa chữa ngay khi phát hiện hư hỏng.
  • Kiểm tra hệ thống điện trong tòa nhà theo định kỳ.
  • Kiểm tra bất kì sự thay đổi nào có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống phòng cháy chữa cháy như việc sửa chữa cửa ra vào hay sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị nội thất trong căn hộ… Trong các trường hợp này, các chủ căn hộ cần tham khảo ý kiến tư vấn và có sự chấp thuận của Công ty quản lý trước khi tiến hành bất kỳ thay đổi nào.
  • Đảm bảo cửa ngăn khói luôn đóng và hạn chế các vật cản tại các phương tiện, khu vực thoát nạn.
  • Tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn về an toàn PCCC và diễn tập chữa cháy thường xuyên.

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.